Năng lực

Năng lực

Chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực để cải thiện chất lượng dịch vụ, với mục đích đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu của mọi khách hàng
Bài viết nổi bật

Đội ngũ

11:45 10/08/2017
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo trên nền tảng của 5 giá trị cốt lõi: Chính trực - Tôn trọng - Công bằng - Đạo đức - Tuân thủ

Tất cả nhân viên của công ty được xây dựng dựa trên nền tảng của 5 giá trị cốt lõi: 

Chính trực: Liêm chính và Trung thực trong cách ứng xử và tất cả giao dịch với khách hàng và đối tác. Nhân viên bắt buộc phải thực hiện đúng những cam kết với khách hàng và đối tác trong bất cứ trường hợp nào.

Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng. Một mối quan hệ bền vững phải được xây dựng trên sự tôn trọng từ hai bên.

Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác. Không có sự phân biệt trong cách đối sử, cũng như quyền lợi của các bên. Mọi thứ đều đến từ sự cống hiến của bản thân.

Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức. Tuân thủ đúng đạo đức của người kinh doanh là yếu tố hàng đầu trong việc đánh giá năng lực của nhân viên tại công ty.

Tuân thủ: Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty. Các hành động trái với quy định sẽ bị xử phạt theo quy định của công ty và pháp luật. 

Liên hệ với chúng tôi
Họ tên *
Email *
Nội dung *
Mã an toàn *
mFNnPH