TẦM NHÌN:

PRAYING HANDS CORPORATION VIETNAM là một công ty đa ngành hàng đầu Việt Nam, một thương hiệu quốc tế.

-  Có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế thông qua các dự án có tính quốc tế

-  Đảm bảo phát triển bền vững trong nước và quốc tế.


SỨ MỆNH:

Ở PRAYING HANDS CORPORATION VIETNAM, Chúng tôi không ngừng phấn đấu phát triển và đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào mỗi dự án mà mình thực hiện. Tập thể cán bộ, công nhân viên trong công ty luôn đặt ra và hướng đến những chuẩn mực cao nhất.

Góp phần phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng trong từng sản phẩm và dự án đến cho khách hàng là trọng tâm trong triết lý kinh doanh của chúng tôi nhằm xây dựng một hình ảnh Việt Nam uy tín, năng động, thịnh vượng.

Trong một thế giới hiện đại hóa nhanh chóng, phát triển bền vững trong cũng như ngoài nước luôn là ưu tiên hàng đầu của PRAYING HANDS CORPORATION VIETNAM.